دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) (۱۷۱۲ ـ ۱۷۷۸) متفکر سوئیسی، در سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری اروپا می‌زیست. اندیشه‌های او در زمینه‌های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سال‌ها در پاریس عمر سپری کرد، ب
ناصرخسرو و اسماعیلیان نویسنده: یوگنی ادواردویچ برتلس مترجم: یحیی آرین پور حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌ : ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌‏‫ ، ۱۳۴۶

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک