رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

در صفحه ۱۰۸ کتاب، شما به گزاره‌ای از دکتر عباس میلانی اشاره کرده‌اید که حاکی از آن است که مصدق می‌دانست شاه از حقوق قانونی برای برکناری او برخوردار است. آیا موضوعی که او عنوان کرده صحیح است؟ استناد میلانی به نامه مصدق به هژیر است
یک کتاب خاطرات ۵۷۶ ص انگلیسی به فارسی ترجمه شود چند صفحه خواهد شد؟ فکر نکنم بیش ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ صفحه شود. کتاب خاطرات اعلم سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ در یک جلد با ۵۶۸ ص به انگلیسی چاپ شده و ج ا چاپ ۱۹۹۱ انرا ترجمه کرده تو ۵ جلد و ۲۲۳۶ صفحه! بیابید پ
این توضیحات مود تایید بنده که اپلود کننده هستم نیست.وچراسیستم به من اجازه نوشتن توضیحات نمیدهد؟.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک