رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

به نظر بنده بررسي اين مورد و مطالعه کتاب هايي در اين زمينه والدين را آماده کرده و آموزش ميدهد که چگونه با فرزاندان خود به درستي برخورد کنند . همه ما روزي با اين موضوع برخورديم و شايد نحوه برخورد والدين ما آنگونه که بايد باشد نبوده در هر صو
لطفا کتاب هاي از word را که نکات کليدي را به کاربر آموزش ميدهد را قرار دهيد به فرض مثال استفاده از (step by step mailing)‌براي مواقعي که تعداد خيلي زيادي نامه را به افراد مختلف ارسال مي نماييم .
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک