رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

دانشمندان اسلامی؟ این دو لغت اصلا با هم جمع پذیر نیستن
امیدواریم شر این خرافات متعفن بزودی از ایران برچیده بشه
نویسنده از این پان زوزه کش های فاشیسته
خودت میگی ملی گرای بلوچ؟ بگو قوم گرای تجزیه طلب تروریست
یه پان ترک ابله و بی سواد بود تو هم فهمت در همین حده
مزخرف و خرافی
بت سازی از یک قاتل بدنام
قصمون؟ یعنی نویسنده اینقدر بیسواده که حتی تیتر کتابش رو هم نمیتونه درست بنویسه وای به حال متن
اینهم شاهکار چپی های انقلابی ! و واقعا هم سطح تفکر و فرهنگ متعفن شون چیزی بیش از مهملات مشمئزکننده ی این کتاب نبود و نیست
دیکته و زاویه بارها اجرا شده فیلم یکی از اجراهای قبل و بعد از انقلابش هم هست در نت
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک