رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

درود بر علی و تمام یاران... سپاس از شما به راستی که گاه آن است که با بیرحمانه ترین زبان انتقادی بر تمامی هنجارهای گفتمان های حاکم بر معرفت خویش تاخت. اگر قرار است حقیقتی عیان شود چه بهتر از بی دانشی و رسوائی خویش باشد. سیال و منعطف در مس
درود بر ساحت پاک خویشتن شناسانه ی بیقرارانه ی فعل گرای گوناگونه گی خندان شما کلیت کتاب با روش چگونگی بودنهای امور(تبار امور)، کلاس پر از حضوری است از نیما و ابن سینا در محضر استاد سیف، از نگاه به تاریخ... آری تاریخ را شایسته این بود که چنی
ممنون دوست خوبم... با نگاهی تبارشناسانه در مباحث امروزیه علم محیط زیست. تا آنجا که به داروین میرسد این کتاب با نظریه ی تقسیم کارگری و با نظریه تنازع بقا مالتوس هر دو منشأ نظریه تکامل داروین شدند... و آغازگر حرکتی جدید برای دو شریک همیشگی ت
من برای رساله ی دکترام بهش نیاز داشتم. ممنونم البته برای اسطوره فکرها دارم و ارتباطش با حفظ سرزمین( محیط فضایی)
بسیار ممنون و سپاسگذار:-)
sepas;-) man be in ketab niyaz dashtam
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک