دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote]جواب ابلهان خاموشی است، بسیار پُر رو و ابله تر از آنی که تصوّرش را می کردم[/quote] این پاسخ جنابعالی می تواند دال بر نوعی [url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder]mental disorder[/url] بنام [url=https://en.wikipedia.org/wi
[quote]با اصرار بر یاوه گوئی دلت خنک نمی شود و دردی از [b]حسادت[/b] تو درمان نمی کند،حسادت آرامش تو را ویران و چشمانت را کور کرده، بیچاره فکری به حال خودت بکن، درمان دیگران پیش کش، چرا خود را در گودال مضحکه گرفتار می کنی و بلاهت و حماقت خو
[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته...[/quote] جناب نیکدوست گرامی! جالتان چطور است؟ بنده کماکان جویای احوالتان هستم و برایتان آرزوی بهبودی و سلامتی می کنم! کاش هر چه سریع تر به متخصص مراجعه می فرمودید! این عمل شما در اصطلاح س
[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته...[/quote]جناب نیکدوست گرامی! بنده کماکان برایتان آرزوی بهبودی و سلامتی می کنم! کاش هر چه سریع تر به متخصص مراجعه می فرمودید! این عمل شما در اصطلاح سایکولوژی [url=https://en.wikipedia.org/wi
[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته قابلیت پاسخ نداری، یاوه گوئی را کنار بگذار[/quote] جناب نیکدوست گرامی! بنده نبوغ نهفته در استدلال قاطع شما را تحسین کردم! چرا ناراحت شدید؟!!! [quote]قربانیان به هر تعدادی و کشار آنان به هر
[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته قابلیت پاسخ نداری، یاوه گوئی را کنار بگذار[/quote]جناب نیکدوست گرامی! بنده [b]استدلال قاطع[/b] شما را تائید کردم! چرا ناراحت شدید؟!!! [quote]قربانیان به هر تعدادی و کشار آنان به هر طریقی وا
شفای عاجل برایتان آرزو می کنم، جناب نیکدوست گرامی! متاسفانه این تنها کاری است که می توانم برایتان انجام دهم!
[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته...[/quote]جناب نیکدوست گرامی! بنده کماکان برایتان آرزوی بهبودی و سلامتی می کنم! کاش هر چه سریع تر به متخصص مراجعه می فرمودید! این عمل شما در اصطلاح سایکولوژی [url=https://en.wikipedia.org/w
[quote]قتل مردمان بی گناه به هر شکلی و با هر وسیله و در هر مکانی محکوم است، قربانیان به هر تعدادی و کشار آنان به هر طریقی واقعیتی است که[b] نیاز به اثبات ندارد[/b]، هلوکاست فاجعه ای هولناک و انکار ناپذیر است...[/quote] جل الخالق!!! عجب است
[quote]به دوستداران این کتاب به خصوص sepideh201 و Jeremiah که برای...[/quote] دوست عزیز، جناب نیکدوست! حالتون بهتره؟ یا توجه به اینکه جنابعالی به یک نوع [url=https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_disorder]personality disorder[/url] ب

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک