رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته قابلیت پاسخ نداری، یاوه گوئی را کنار بگذار[/quote] جناب نیکدوست گرامی! بنده نبوغ نهفته در استدلال قاطع شما را تحسین کردم! چرا ناراحت شدید؟!!! [quote]قربانیان به هر تعدادی و کشار آنان به هر
[quote]با ذهنیت پریشان و نکبتی که روانت فرا گرفته قابلیت پاسخ نداری، یاوه گوئی را کنار بگذار[/quote]جناب نیکدوست گرامی! بنده [b]استدلال قاطع[/b] شما را تائید کردم! چرا ناراحت شدید؟!!! [quote]قربانیان به هر تعدادی و کشار آنان به هر طریقی وا
[quote]قتل مردمان بی گناه به هر شکلی و با هر وسیله و در هر مکانی محکوم است، قربانیان به هر تعدادی و کشار آنان به هر طریقی واقعیتی است که[b] نیاز به اثبات ندارد[/b]، هلوکاست فاجعه ای هولناک و انکار ناپذیر است...[/quote] جل الخالق!!! عجب است
[quote]تنها برای آنکه روشن کنم خیلی روده دارز هستی باید بگویم [b]در فرهنگ معین پس از واژه "همینطور"، آمده "هن"، "هناسه"، "هنج" و ... (پوشینه 2، رویه 2117) معین هنایش را جا میگذارد[/b]، دیگر سخنانت هم همینگونه روده درازی، سوفیستی، دروغ و فری
وانگهی! از همه اینها بگذریم، گیرم نیاکان ما سرآمد روزگار خود بوده اند! ما چه می کنیم؟!!! از سرآمد بودن آن ها به ما چه می رسد؟!!! به گفته بزرگان، [b]«گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل»؟!!![/b] بنده همه سخنم این بود که خود را ب
[quote]آن "نقشه" ای که از ویکی پدیا نشان دادید آشکار نیست آماجش چه بود، چون خود ویکی پدیا فرمانروایی نبطیان را اینجا نشان داده است: متن لینک کم دروغ بگویید...[/quote] کدام نقشه؟! بنده لینک نقشه گوگل را به عنوان جایگاه جغرافیایی مداین صالح ر
[quote]چرا عربستان دانشمندان گوناگون بیرون نداد؟ ... «نبطیها در اردن و بالای عربستان بودند»... شهنابو سبا، و فرمانروایی های [b]حمیر[/b] و [b]قبتان[/b]، شهرگانی شان در عربستان نبود و در یمن بوده اند و [b]لخمیان[/b] هم از یمن آمده بوده اند.
[quote]شما از کجا میدانید؟ از خودشان پرسیدید؟[/quote] این روشِ پژوهش است! در چنین پژوهش هایی هیچکس خوانش و بیان واژه ای را به دلخواه خود دگرگون نمی کند! شگفتا که چنین چیزهایی را نمی دانی!!! [quote]آن همانندها که کردید، آوردنشان با واکه دی
[quote]بنده وارون شما با یکی دو بار دیدن چیزی نمی گویم[/quote] شگفتا!!! پس آنجا که «شهر اوبار» را با «شهنابو» جابجا گرفتید و نوشتید: «"شهنابو" سبا" در دیدگاه پیشین بشود "شهبانو سبا» ! آن نوشته را بیش از دوبار خوانده بودید؟!!! [quote]د
[quote]شما سره گفتید تا بگویید من هم میتوانم و این سرافرازی ندارد[/quote] گویا شما بر آن هستید که برای نشان دادن درستی نوشته های بنده گواهی بیاورید!!! بنده گفته بودم شما زیاد پیشداوری می کنید، شما هم این را نوشتید که مانند همان پیشداوری ها
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک