رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

تازه در این زمان میتوانیم برخی صحبت ها و اعمال مهندس بازگان را بفهمیم و درک کنیم ایشان بزرگتر از مقطع زمانی خودشان بودند و احساسات سرشار مردم آن زمانه جلوی دید واقع بینانه نسبت به این مرد بزرگ را گرفته بوده باید بچشد عذاب تنهایی را...مردی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک