رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب البته کتاب بدی نیست ولی قابل ارجاع و استناد نیس چون از کریستین سن نقل قول های بسیار آورده در حالیکه مرجعهای بسیار قدیمیتر و غنی تری از کریستین سن هم داریم که آقای مطهری اونها را نادیده گرفتن و فقط به کسی ارجاع دادن که صحبتهاشون به
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک