دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست. چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند، تنهایی تو کامل می شود. سمفونی مردگان - عباس معروفی
دلش می خواست در بیابان راه برود. جایی که هیچ کس نباشد تا او بتواند چشم هاش را ببندد و راه برود. نمی دانست چرا دلش می خواهد یکی مدام بهش محبت کند. و نمی دانست چرا دوست دارد که من همیشه در ذهنش باشم. ولی می دانست وقتی از خواب بیدار می شود، م
پدر گفت مثل بچه آدم. بچه آدم چه شکلی ست؟ سمفونی مردگان- عباس معروفی
دانستم که درک او آسان تر از بوییدن یک گل است، کافی بود کسی او را ببیند. و من نمی دانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت؟ آیا کسی می توانست بفهمد که دوست داشتن او چه لذتی دارد، و آدم را به چه ابدیتی نزدیک می کند؟ آدم پر می شود. جور
به دود سیگارش خیره شد. بغض گلویش را می فشرد. دلش برای من تنگ شده بود. به یاد می آورد که پدرش سال ها پیش در مراسم خداحافظی حج، در گاراژ اتوشیشه، اول یک سیلی کوچک به صورتش نواخته بود و بعد بوسش کرده بود. و به مادر گفته بود : "این جوری من از
"قبل از هرچیز باید گفت که سمفونی مردگان یک شاهکار است" هفته نامه دی ولت - سوییس عالی بود خیلی عالی بود. حتمن بخرین و توی کتابخونه تون بذارین
هیچوقت نمی شد فهمید آیا او که اینقدر سرش را تکان می دهد محض این است که مشغول ِ فکر کردن است یا اینکه فقط پیرمرد خوبی است که چیزی سرش نمی شود ناتور دشت- جی.دی.سالینجر
"تو نمی فهمی که بچه حرامزاده داشتن یعنی چه. تو خودت هیچوقت بچه ای نداشته ای که مال خودت نباشد." "زکی! دنیا پر از بچه هایی است که مال من نیستند." خداحافظ گاری کوپر - رومن گاری
زشت ها همیشه ناز می کنند تا نشان دهند خیلی هواخواه دارن خداحافظ گاری کوپر- رومن گاری
من هیچوقت خواب درست کردن دنیا را نمی بینم. با این دنیا نمی شود دنیایی غیر از این که هست ساخت. خداحافظ گاری کوپر- رومن گاری

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک