دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب با وجود پرداختن به دقایق تاریخی؛ از بسیاری از غلوها در امان نمانده است. فراست کم و غرور یعقوب و برادران و همراهان در فتح بغداد و ناکارآمدی در جلوگیری از تجدید قوای خلیفه از این دست می باشد و ... آسیب شناسی این وقایع و تطبیق برخی از

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک