رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

صادق اسطوره ادبیات داستان نویسی ایران است کسی که بعد از گذشت چندین دهه از مرگ اسرارامیزش هنوز سایه اثارش بر سر ادبیات ایران سنگینی میکند.اری برادر هدایت مردتا برای همیشه فانوس ادبیات ایران به خاموشی سپرده شود واز زمره نویسندگانیست که برای
داستانهای چوبک تنها برای مطالعه نیست بلکه کلید فهم نویسندگی است .در انتری که لوطیش مرده بود مگر نه محور داستان انچنان قوی نیست ولی همچنان میبینیم که خواننده تماما تلاش میکند تا سرنوشت یک انتر را دنبال کند و این هنر یک نویسنده است تنها عام

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک