رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

آمریکا پیش از این که تمدن شود رو به زوال گذاشته. این موجودیت ضد تمدن های شرق و غرب پیر و لرزان شده. سخنرانی اوباما در دانشکده افسری... در آمریکا این نکته را تایید می کند.
نسخه ای از این کتاب را بنیاد مرحوم محمود افشار نیز منتشر کرده است. flowerbox ممنون.
قضیه ی آباء کلیسا و نحوه شکل گیری کلیسا حدود دو سده (دو قرن) پس از عروج حضرت عیسی در روم و به امر قیصر روم و با همسویی و کمک خاخام های به ظاهر مسیحی شده حکایتی است شگفت و دانستنی.
یکی از عرصه هایی که بسیار مورد تحریف قرار گرفته است، تاریخ روم قبل از تولد و بعد از تولادت حضرت عیسی علیه السلام است. تاریخ واقعی روم در آن زمان، برملا کننده روابط یهودیان و رومیان و کینه جویی آنان نسبت به حضرت عیسی است.
اختلافات بسیار عمیق و گاه عجیبی بین کلیسای شرق و کلیسای اروپای غربی وجود دارد. چندی پیش رهبر کلیسای ارتودکس لبنان اظهار داشته بود که کلیسای اروپا اعم از کاتولیک و پروتستان بیش از خداپرستی مبتلای به بت پرستی هستند.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک