رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

تندبادهايي كه به شما ضربه مي زنند،‌ دشمنان واقعي نيستند،‌ بلكه به شما كمك مي كنند تا كامل شويد. به نظر مي رسد شما را ريشه كن مي كنند، اما با جنگيدن با آنهاست كه ريشه هاي شما قوي تر مي شود. درختي را در نظر بگيريد. مي توانيد درخت را به درون
خودت را در انرژي عشق فنا كن. يك پارچه انرژي عشق شو. نه عاشق شخص معين، بلكه عاشق هرچيز و همه چيز. يا حتي عاشق هيچ چيز شو. مساله، موضوع و مخاطب عشق نيست، بلكه خود انرژي سرشار عشق است. اگر در سكوت در اتاقت نشسته اي، بگذار آنجا از انرژي عشق سرش
پر عشق باشيد همگي...
دريا باش تا اگر كسي سنگي به سويت پرتاب كرد سنگ غرق شود و تو متلاطم نشوي پر عشق باشيد
سپاس بخاطر همه چيز
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک