دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

خدا را شکر که دیدم یکنفر مسلمان شیعه, بدون آنکه به خلفای راشدین(ابوبکر,عمر,عثمان,علی)توهین کند,نظر خود را در این سایت منعکس نمود و حرف خود را بدون هیچگونه حب و بغضی زد.
[quote]آقای تولستوی ، ایرانیان قبلا به صراحت در شعری گفته اند که به خاطر چه چیزی زندگی میکنند و در طول تاریخ آنرا نشان داده اند . ماجراها گرچه گوناگون چند و چون پیچ و خم دارد لیک چون هر قصه را تا عمق بشکافی میتوان دیدن که در هر حال ر

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک