دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

سلام دوستان گلم من عضوکوچکی ازآکادمی باستان شناسی ایران هستم کتابهای آقای پورپیرارونظریاتش به نظرمن واستادانی که باهم درهمه جای ایران کارمیکنیم خیلی مستندترازبقیه میباشدکاوشهای مانشان ازقتل عام وسیع رادرمناطق زیادی ازایران راتصدیق میکند ولی

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک