رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است آنکه گویند که بر آب نهادست جهان مشنو ای خواجه که چون در نگری بر باد است ... یاد دار این سخن از من که پس از گویی یاد باد آنکه مرا این سخن از وی یاد است .... خیم
از حکیمی پرسیدند پدر و مادرت را گرامی تر می داری یا آموزگارت را ؟ پاسخ داد آموزگارم را ! پدر و مادرم مرا از آسمان به زمین آوردند اما آموزگارم مرا از زمین به آسمان پرواز داد.
پای درخت شکوفه دار گلابی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک