رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بخشی از کتاب : من همواره در سخن گفتن از دموکراسی میل دارم یک چیز را بگویم : دموکراسی دیگر یک امر زینتی نیست بلکه یک نیاز است . برای ورود به مدار جهانی به شرط لازم بدل گشته است . برعکس فکر می کنم که رژیم های توتالیتر در روزگار ما به تجملاتی
کتاب جنس دوم چون کتاب مقدسی همواره در طول چهل‌ سال گذشته مورد استناد جنبش فمنیسم قرار گرفته و نقش‌ کتاب اصلی و مرجع را ایفا کرده است. سیمون دوبووار به عنوان اگزیستانسیالیست. وجود انسان را با طبیعت توضیح نمی دهد.او وجود انسانی را به طور آزاد
روانکاوان مشهوری که در طول تاریخ پشت سرهم کتاب در مورد تحلیل رویا نوشتن و نظریه پردازی کردن از این اصل بسیار مهم که ما بخش مهمی از رویاهایمان را پیوسته به دلایل مختلف فراموش کرده ایم، غافل بوده اند یا تغافل کرده اند. درست مثل این که 5 دقیق
روان کاوی بر پایه و اصول کاملا علمی استوار است ، رویا ها به اعتقاد یونگ حامل نماد ها و نشانه ها است این نماد ها را باید در پس زمینه رویا ها تحلیل کرد(ضمیر ناخودآگاه) در واقع او رویا ها را محصول ناخودآگاه جمعی(archetypes )می داند. به شما حق
این کتاب رمان نیست. در این کتاب،یونگ یک حالت جبرانی در رفتار روانی دید. بنا به نظر او " روان یک سیستم تنظیم کننده خود است که میان آگاهی و ناآگاهی میانجی گری میکند. رویا، رفتارهای آگاهانه بی توازن فرد را با سعی بر تنظیم آن ، جبران میکند". گا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک