رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بهترین خدمتی که دمرگان به ایران کرد، ناشناخته ماندن ایرانی برای ایرانی بود. از داشته ها و برداشته های دمرگان برمیاد برجام قبلا هم سابقه داشته و مذاکرات نتیجه داده هم چرخ سانتریفیوژ چرخیده هم چرخ اقتصاد نمونه اش ساخت قلعه دمرگان با سفالهای
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک