رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

خاطرات خلخالی نشان دهنده طرز تفکر انقلابی است و اینکه فردی که یک سال و نیم در بیمارستان روانی بستری بوده( نقل از کتاب 275 روز بازرگان نوشته مسعود بهنود) و از لحاظ وضعیت زندگی در سطح بسیار پایین مالی و شخصیتی و اخلاقی بوده و حتی مورد قبول عل
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک