رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

سلام درروزنامه سه شنبه 2 مرداد 93/صفحه 17 مطلب بسیار جالبی از اندرو فورسهایمز/دانش آموخته دوره دکترای فلسفه دانشگاه وندربیلت امریکا باعنوان/بگذارید کتابهارادانلود کنیم /به چاپ رسیده که بنظرم خیلی مهم است وتوصیه میکنم دوستان این مقاله رابخو
دست مریزاد.دربزرگی عارفی مثل عطارهمین بس که عارف بزرگ دیگری چون مولوی غبطه بحال او میخوردومیگوید: هفت شهر عشق راعطارگشت ماهنوزاندرخم یک کوچه ایم حتما دوستانی که با آثارعطارآشناهستندتاییدمیکنندکه آثاراوواجدعمق وژرفای عجیبی است. امیدوا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک