رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

خیلی عالی است نویسنده: جعفر کازرونی در این نقد بی آنکه تفکیکی صورت گرفته باشد، بررسی نمایه‌های مختلف از جمله نمایه‌های: بررسی زبان، فرم و ساختار، عناصر فرهنگ بومی، شخصیت‌ها و ارزش‌های داستانی آنها، دیدگاه‌های سیاسی نویسنده، وجه تقلیدی و

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک