دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='farhizesh']نقل قول از hosinnnn:این کتاب بسیار توهین آمیز است. به سبب توهینی که به مردم شاهرود نموده باید حذف شود. این کتاب یک کتاب تاریخی است که به حادثه ننگین شاهرود و کشتار بهائیان میپردازد. این حادثه یکی از میوه های شوم پراکنده
در این کتاب چهره ی غیر واقعی از مردم شاهرود نشان داده شده و سراسر دروغ و تهمت است. این کتاب مصداق بارز نشر اکاذیب است. اگر اقدامی در جهت حذف کتاب نشود از راه قانونی وارد میشوم.
این کتاب بسیار توهین آمیز است. به سبب توهینی که به مردم شاهرود نموده باید حذف شود.
قابل اعتماد نیست.
ابتدای کتاب نوشته: ترجمه از یک روز نامه ی فرانسوی. باید از نویسنده پرسید: کدام روز نامه ی فرانسوی؟. در چه تاریخی؟ به قلم چه کسی؟ طبق کدام اسناد؟ .... بهتر است دقیقتر عمل شود .
در این کتاب آمده: در 1500 گونه ی مختلف همجنس خاهی دیده شده مثلن کرم روده و پنگوئن و گوسفند و .... نویسنده این را دلیل بر این دانسته که هم جنس خاهی در انسان نه یک بیماری بلکه امری طبیعی بوده و از این جهت عیبی بر آن نیست. جای بسی تاسف است ک
دیدگاه نقادانه داشتن نسبت به همه ی امور میتواند همان دیدگاه متفاوت باشد. بدون شک پیشرفت از دل همین تفاوت دیدگاها بیرون میآید. به هر حال خاندن آثار کسروی مفید است زیرا او اموری را نقد و بررسی میکند که به نظر اکثریت مردم غیر قابل نقد و بررس
اکثر اطلاعاتی که به عنوان حقایق تاریخی در مورد رایش سوم و ناسیونال سوسیالیسم ارائه میشود ، در حقیقت بزرگنمایی کاستی های آن دوران بعلاوه ی دروغهای بسیار است. یکی از این دروغها ی برزگ هولوکاست است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر شواهد و
لطفن کتاب کامل را قرار دهید.
بهائیگری در ان سطح نیست که وقت و اندیشه را برای رد کردنش هدر داد زیرا بی پایه و اساس بودن ان را میتوان با مطالعه ی سیر تاریخی موجودیت این فرقه دانست. مطالعه ی این فرقه تنها و تنها از جهت پیش امدهای تاریخی جالب و خاندنی است.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک