رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

قابل اعتماد نیست.
دیدگاه نقادانه داشتن نسبت به همه ی امور میتواند همان دیدگاه متفاوت باشد. بدون شک پیشرفت از دل همین تفاوت دیدگاها بیرون میآید. به هر حال خاندن آثار کسروی مفید است زیرا او اموری را نقد و بررسی میکند که به نظر اکثریت مردم غیر قابل نقد و بررس
اکثر اطلاعاتی که به عنوان حقایق تاریخی در مورد رایش سوم و ناسیونال سوسیالیسم ارائه میشود ، در حقیقت بزرگنمایی کاستی های آن دوران بعلاوه ی دروغهای بسیار است. یکی از این دروغها ی برزگ هولوکاست است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر شواهد و
لطفن کتاب کامل را قرار دهید.
بهائیگری در ان سطح نیست که وقت و اندیشه را برای رد کردنش هدر داد زیرا بی پایه و اساس بودن ان را میتوان با مطالعه ی سیر تاریخی موجودیت این فرقه دانست. مطالعه ی این فرقه تنها و تنها از جهت پیش امدهای تاریخی جالب و خاندنی است.
بدون خاندن منبع اصلی که هستی و زمان باشد، گمراه کننده است
افتخار همه ی ما ایرانی بودنمان است نه زبان و قوم و مذهب.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک