دسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

مرسی متشکرم ارین کتابهای پربارتون
صادق هدایت هادی صداقت بود و چهره واقعی و خشن زندگی را برای ما عریان کرد.
واقعا متشکرم کتاب کم یابی بود
صادق هدایت فقط یه نویسنده نبود بلکه در تمام عرصه های هنری فعالیت میکرد و از سبکهای هنری مدرن اطلاعات زیادی داشت
صادق هدایت فقط یه نویسنده نبود بلکه در تمام عرصه های هنری فعالیت میکرد و از سبکهای هنری مدرن اطلاعات زیادی داشت

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک