رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

هر کس که دستی در شعر وادب دارد با مهدی سهیلی و اندیشه های او آشناست ومیداند که او بهترین سالهای عمر خود را صرف شعر وادب ایران نموده است.باید بدانیم که ایرانی همیشه قدر شناس است.
دکتر مهدی حمیدی از استادان مسلم شعر و ادب فارسی است دارای روحی لطیف و اشعاری بسیار زیباست وقدر مسلم از افتخارات ایران زمین است. کتابهایش را مطالعه کنید. با سپاس
نیما پدر شعر نو و وزن نو شعر فارسی است و همیشه در تاریخ شعر و ادب فارسی ماندگار است
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک