دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ابراهیم گلستان آنقدر پر قدرت است که انسان گمان میبرد وی نویسنده زاده شده است
عباس معرفی نویسنده ای پر قدرت است که قلم خود را در راه راست برده است
هدایت نوشته هایش نیم قرت بعد جلوه واقعی خویش را پیدا میکمد چرا که هدایت شخصی بود که یک قرن از زمان خویش پیشتر بود
کتاب بسیار زیبایی است
صادق هدایت همچنان بر تارک ادبیات ایران میدرخشد
صادق آنقدر لیاقت داشت که به خیام و اشعارش فکر کند و برای آن مقدمه بنویسد
تنها مرگ است که دروغ نمیگوید بوف کور-صادق هدایت
کتابی است پر محتوا و پر پیچ و خم
بوف کور زیبا ترین رمان ایرانی است که به قلم توانای صادق هدایت نوشته شده است
هدایت از بدو زندگی به فکر مرگش بود

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک