رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='persianline']فروش بحرین توسط مصدق از جمله وقایعی ست که توسط مورخ نمایان سانسور می شود تا به اشتباه و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به شاه فقید نسبت بدهند. حتا مخالفین رضاشاه بزرگ از جمله شاعر نامی-ملک ااشعرای بهار نیز به خیانت محمد مصد
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک