رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

من با این ترجمه هیچ راحت نبودم.. متاسفانه (!) واقعا ترجمه خیلی خیلی تاثیر داره..:-(
چرا متن دو کتاب" جدال بی هدف" و کتاب "در نبردی مشکوک" مانند همدیگرند با ترجمه های متفاوت؟!!!!!!!!!!؟
چرا متن دو کتاب" جدال بی هدف" و کتاب "در نبردی مشکوک" مانند همدیگرند با ترجمه های متفاوت؟!!!!!!!!!!؟:stupid:

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک