دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بیشتر این اطلاعات از پایه اشتباه هستند. زردشت در مکانی در شرق سکنا داشته است نه در غرب (در اینجا آذربایجان یا ری ذکر شده است). محله احتمالی او شهر آریا (هرات امروزی در افغانستان؛ خراسان قدیم) یا آریانا در نزدیکی هند یا حتی در غرب چین بوده ا
بیشتر این اطلاعات از پایه اشتباه هستند. زردشت در مکانی در شرق سکنا داشته است نه در غرب (در اینجا آذربایجان یا ری ذکر شده است). محله احتمالی او شهر آریا (هرات امروزی در افغانستان؛ خراسان قدیم) یا آریانا در نزدیکی هند یا حتی در غرب چین بوده ا

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک