دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='sadatyan']لقب پدر علم اقتصاد رااندیشمندان بورژوازی به ادام اسمیت داده اند . اما علم اقتصاد قضاوت تاریخی خود را خواهد نمود : کارل مارکس یا ادام اسمیت[/quote] قضاوت بی طرفانه خواهد گفت اسمیت. نه الزاما به خاطر تقدم فضل, بل به خاطر
این کتاب فوق العاده‌ست

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک