رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ايا اين كتاب سانسور شده است؟
ايا اين كتاب داراي جلد دومي هم است؟
fبه نظر ميرسد در زمينه حقوق بايد بيشتر فعاليت شود ولي در مجموع سپاسگذارم.
من چندبار اين كتاب را خواندم اما باز هم برايم جالب است.
دانلود كتابهاي برايم بسيار مفيد بود.
فرويد به اموري پرداخت كه در نزد ديگران بي ارزش بود مانند رويا و علم بزرگي را پايه گذاري كرد با همين موضوعي كه در نزد ديگران بي ارزش بود.
فرويد شخصيتي است كه در قرن بيستم بسيار تاثير گذار بود در واقع 3 نفر . ماركس و فرويد و داروين.
هر كدام از واژه هاي اينگار در اين علم مورد باربيني قرار مي‌گيرد. جالب بود
با تشكر از ارائه كتابهاي فرويد بسيار جالب بود.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک