رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

تمام این کتاب بر اساس توارث صفات اکتسابی و تغییر در جهت مثبت نوشته شده که امروزه با علم ژنتیک کاملا رد شده برای همین دیگه به کتاب توجهی نمیشه چون فقط خاطره ی یک اشتباه دانش بشریه!! عدم توانایی تولید نسل یا عضو جدید با انتخاب طبیعی و موتاسی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک