رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

شما که مارکس را بی کله خطاب می کنید تا حالا یکی از آثار او را خوانده اید؟ به نظر من نخوانده اید قضاوت شما در مورد مارکس صرفا از نوشته های دیگران است. به شما پیشنهاد می کنم کتاب \" ایدئولوژی آلمانی \" و \"سرمایه \" را مطالعه کنید حتما نظرتا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک