رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

نیچه را بخوانید اما تلاش نکنید که نظراتش را در زندگی دنبال کنید، چون به بن بست میرسید. من خودم مدتها مانند نیچه فکر میکردم و بهش بسیار علاقه داشتم. در نتیجه هم فکری با نیچه سر تا پای من سرشار از نفرت شده بود. حتی از خودم متنفر بودم! دیگر
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک