دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='سپربلوط']پروتکل ....[/quote] پروتکلهای یادشده جعلی و ساخته دستگاه پلیسی تزاری هستند از جمله عبدالله شهبازی (با همه اکراهی که از نامش وجود دارد) مقاله مفصلی در مورد پروتکل یهود و تاریخچه ابطال آن دارد.
[quote='Khwanirath']... رئیس رئیسان شانابوشو در تعقیب وی به شهر آمل مازندران آمده بودند به یاری آترادات پیشوای آماردان (قهرمان باستانی ایران در عهد پیش از کوروش و در مقام اسبق وی) شکست داده و تار و مار نمود و ایران مادی بعد از این واقعه (هف
اگر واقعاً مهاجرت ایرانی ها از سیبری واقعیت داشته باشد آنها بومیان سرزمین ایران را قلع وقمع کردند. استاد ما می گفت جنگ رستم با دیو در شاهنامه اشاره به جنگ با بومیان سرزمین ایران است. ظاهراً بومیان منطقه ایران از نژاد دراویدی بوده اند. هنو
[quote='ctr2006'] امروز مشروطه خواهان با درنظر گرفتن شرایط فعلی مانند افزایش قشر تحصیل کرده ...[/quote] فقط همین یک عامل کافیست تا به غارنشینی بازگردیم: در دوره مشروطه تحصیل کردگان و بسیاری بزرگان علم و فرهنگ داشتیم. آقا خان کرمانی، طالبوف
[quote='ctr2006']آنها رضا شاه را در بستر زمانی خویش می سنجند و امروز مشروطه خواهان با درنظر گرفتن....[/quote] پاسخ اینها بسیار زیاد می شود در حد ۲ - ۳ مقاله که فعلاً در توانم نیست. یک دو جمله اول را جواب می دهم. [quote='ctr2006']آنها رضا
[quote='cenarius'] شاید این ایده کمکی کند: جرقه ی نوشتن رمان در ناباکوف با دیدن تصویری خبری در روزنامه نشست (گویی کل رمان بر او نازل شد): عکس خرگوشی در قفس. برای تحلیلی دقیق و ادبی به زبان مادریمان(گرچه شاید ترجمه باشد: نویسنده-آذر نفیسی-
[quote='Ariarman']... آیا مردمی را که ... فریاد "رضاشاه روحت شاد" سر دادند، دیدید؟ ... و شعار "بازگشت به مشروطه" ... نمی‌شنوید؟؟؟؟[/quote] کسروی در دفاعیاتش از سرپاس مختاری و پزشک احمدی که در همین سایت موجود هست ( https://ketabnak.com//b
نقل قول از black Knight: «مطمئنی؟ تا حالا قانون اساسی مشروطه رو از دور هم ندیدی اینطور که مشخصه اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه ایران حق عزل و نصب رو صریحا از اختیارات شاه اعلام کرده» اصل چھل و ششم :عزل و نصب وزراء به موجب فرمان ھمایون پ
[quote='Aristoteles']جناب saeidborji ... مگر آن حشرات شما ازدواج میکنند ؟ بلکه آن حشرات و دیگر جانوران و اقوام نامتمدن چون ازدواج نمیکنند و زایش(بی آنکه ازدواج کرده باشند ) میکنند در حد حیوان باز میمانند ...[/quote] در سوره انعام آیه 38
[quote='Aristoteles']جناب saeidborji همچون مرد متاهل و پدر خانواده از شما میپرسم : نخست اینکه : مگر نه اینکه ازدواج پیش از دینهای ابراهیمی در میان همه ملتهای متمدن نیز بوده است ؟ و در همان مثال شما آیا آن "حشرات که قهرمان تولید مثل هست

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک