دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

از سادگی روش ارایه شده انسان گیج می شود
به تعبیر بعضی از متفکرین سرنوشت فعلی ما همان رویاهای باور کردنی ماست و رویاهای باورنکردنی برای ما کاری انجام نمی دهند
من کتابش را خواندم این کتاب از آن مواردیست که با ید هر از چند گاه آنرا مطالعه کرد
باید این کتاب را خواند
ما همان اندازه که به افکار نو نیاز داریم به زدودن افکار کهنه و زاید نیز نیازمندیم
بسیار عالیست وقت رااز دست نده
عالیست اگر اجرا شود
نظام کائنات
روشی برای کسب مهارت های جدی زندگی در مقیاس کودک
راهی برای ارتباط موثر با کودکمان و کودکی مان

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک