رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ما ارمنی ها را برادران و خواهران ایرانی و برابر خود می دانیم. همانجور که کردها ، آذری ها ، فارس زبان ها ، عرب زبان ها و ... را برابر و برادر خود می دانیم. با اینهمه اگر هر کدام از این تیره هایی که نام بردم خود را جدای از ملت ایران می داند ،
زهتابی = عضو حزب بعث عراق در زمانی که جوانان آذری در جبهه از سوی صدام به شهادت می رسیدند.
سپاس از چنین نَسک های سودمندی که در سایت جای می دهید.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک