رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='jfs308']سبک نگارش اکثرنویسندگان روس به نظرم ی جورایی باسبک نویسندگان ایرانی نزدیکه.[/quote] خیلی ها از سبک نوشتاری نویسندگان روس بهره جستند،از اوّلین ها هم میشه به نویسندگان فرانسوی اشاره کرد.در ضمن این نویسندگان ایرانی هستند که از
آنچه بیان کردید زیباست.اگر درست بنگریم می بینیم کتبی که توسط نمادگرایی بیان شده اند به شدت مورد وصف و ستایش قرار گرفته اند.برای مثال شازده کوچولو یا همان مسافر کوچولو که نوشته ی آنتوان دوسن تگزوپری است.یا بیان سمبولیک چخوف در اتاق شماره ی ش
این کتاب همانطور که مشاهده کردید دارای دو بخش است،بخش اوّل بخشی تقریبا تقلیدی است که حتی آقای آل احمد در نقد از آن به این موضوع اشاره فرموده اند.بخش اوّل تقلید از یک رمان نویسنده ی آلمانی است که جوانی خجل را در شرایط جنگ جهانی دوم وصف می ک

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک