رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این مجموعه می تواند برای نوجوانان بسیار جذاب باشد اگر چه اساطیر یونان مقداری داستان را برای انها ثقیل می کند اما طنز و ماجراهای متعدد ان جذابیتش را افزایش می دهد.
موج نوی سینمای فرانسه که جهان سینما را بسیار تحت تاثیر قرار داد از مجله کایه دو سینما شروع شد و کارگردانهای بزرگی چون ژان لوک گدار و فرانسو ترفو نمونه این بزرگان هستند. این نشریه عملا محل بررسی سینمای ما قبل خود و پی ریزی سینمای بعد از خود
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک