رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='vforw']نقل قول از amin7760:نقل قول از vforw:نقل قول از amin7760:جان. ر.پری از نظر عده ای ایرانی هست ساروی هم که اصلا تو کرمان نبوده، کنار دست آقامحمدخان داشته چشم دار می یاورده تازه هم بهش میشه برای دفاع استناد کرد؛ و هم با استاد خو
[quote='vforw']نقل قول از amin7760:جان. ر.پری از نظر عده ای ایرانی هست ساروی هم که اصلا تو کرمان نبوده، کنار دست آقامحمدخان داشته چشم دار می یاورده تازه هم بهش میشه برای دفاع استناد کرد؛ و هم با استاد خودمون به اشتباه نقیض استناد خومونو ثاب
جان. ر.پری از نظر عده ای ایرانی هست:D ساروی هم که اصلا تو کرمان نبوده، کنار دست آقامحمدخان داشته چشم دار می یاورده:D تازه هم بهش میشه برای دفاع استناد کرد؛ و هم با استاد خودمون به اشتباه نقیض استناد خومونو ثابت کنیم:D چه قصه های قشنگی واقعا
[quote='vforw']نقل قول از amin7760:جالب است! بچه تاریخدان ساروی را درباری دانسته و آن را در بوق و کُرنا می کند! و در جای دیگر به همان منبع درباری استناد می کند! چه قدر بامزه... خداوندا این شادی ها را از ما نگیر. الهی آمین واقعا متوجه نمیشی
جالب است! بچه تاریخدان ساروی را درباری دانسته و آن را در بوق و کُرنا می کند! و در جای دیگر به همان منبع درباری استناد می کند!:D چه قدر بامزه... خداوندا این شادی ها را از ما نگیر. الهی آمین:D:!
[quote='vforw']نقل قول از amin7760:رای کشتار تفلیس سندی از ارکلی خان به ژنرال گودویچ در 23 شهریور 1174 بدون اشاره به هیچ قتل عامی کفایت می کند در ضمن، اگر به تاریخ علاقه مندید! ابتدا کتب مرتبط به روش تحقیق تاریخ و... و نقد درونی و بیرونی م
[quote='vforw']نقل قول از amin7760:رای کشتار تفلیس سندی از ارکلی خان به ژنرال گودویچ در 23 شهریور 1174 بدون اشاره به هیچ قتل عامی کفایت می کند در ضمن، اگر به تاریخ علاقه مندید! ابتدا کتب مرتبط به روش تحقیق تاریخ و... و نقد درونی و بیرونی م
[quote='vforw']نقل قول از amin7760: و باور رایج و منفی دیگری درباره آقامحمدخان تقویت شده است، افزون بر اینکه به دلیل ماهیت آینده گویی از ارزش تاریخی و عقل تهی است، با واقعیت و مستنداتی نیز که از لطفعلی خان شخصیتی شجاع و مردم دوست ساخته است
رای کشتار تفلیس سندی از ارکلی خان به ژنرال گودویچ در 23 شهریور 1174 بدون اشاره به هیچ قتل عامی کفایت می کند:D در ضمن، اگر به تاریخ علاقه مندید! ابتدا کتب مرتبط به روش تحقیق تاریخ و... و نقد درونی و بیرونی منابع را بخوانید ضرر نمیکنید! منبع
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک