رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این قبیل نویسنگان مثل پطروشفسکس با ایدئولوژی غلیظ چپ مسائل را تحلیل می کنند و با گذشت زمان هم اطلاعات جدیدتاریخی افزوده شده هم آن نوع نگاهها ازاعتبارافتاده است هم اعتبار نگاه به هرچیزاز زاویه اروپامحوری تزلزل قابل توجهی پیداکرده است.
عالی بود ممنون
دقیقانکته اینجاست که ایران وهند بیش از حد ازیکدیگر دورافتاده اند اوستای متقدم ووداها شباهت زیادی به هم دارند به گونه ای که محققین برای بررسی بعضی مسائل اوستا به وداها رجوع می کنند
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک