دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote] این مشروعیت فقط در فضای سیاسی بود نه اجتماعی. مردم اصلا به مشروطه باور نداشتند. درضمن پیاده کردن آرزوهای قبلی مشروطه، وعده خوبی بود تا جنب و جوش نمایندکان برای انتخاب رضاشاه زیاد شود. مگر در روزنامه ها ننوشته بودند پدر ملت رفت؟ رضاش
[quote] درضمن من کی گفتم مردم. گفتم هنوز عده‌ای به جان گرفتن مشروطه باور داشتند. مثل نمایندگان مجلس، نمایندگان یک رژیم وظیفه دارند طبق آن عمل کنند و از یادش هرچند زنده یا مرده پاسداری کنند. نمونهتلاش برای ارتقای یک قانون در جهان بسیار است.
[quote] حالا فارغ از اینکه چه فسادهایی درونش اتفاق افتاد ولی میخواهم به شما بگویم ما قبل از رضاشاه اصلا ارتش نداشتیم. [/quote] ارتش رضا شاهی، ارتش ضعیف، ناکارآمد، بی فایده، پرخرج، و پوشالین بود. آن گونه در خاطرات رجال سیاسی و نظامیان ه
[quote] ۱ و ۲: من که گفتم در زمان رضاشاه دموکراسی نبود، باز کامنتای قبلیمو فراموش کردی [/quote] در هیچ جای بحث با حضرت عالی من به دموکراسی اشاره نکرده ام. استقلال قوه قضاییه، یک مجلس مستقل، آزادی نمایندگان در این مجلس ، محدود ساختن قد
[quote] درضمن قضیه شایستگی اینها طبق قوانین سیاست و تاریخ ثابت شده. هیتلر بحران اقتصادی آلمان را رفع کرد، استالین شوروی زخم خورده از جنگ داخلی را به ابرقدرت تبدیل کرد. دوست عزیز سیاست عمل کثیف و تلخ و غیرانسانیست. [/quote] در مورد یک
[quote] اول اینکه من گفته بودم که پسیان اگر طوری که میگویید زیرک نبود بنابراین خیلی کم احتمالش دوام بیاورد. شما نیز در جواب گفتید یعنی موسولینی و هیتلر و استالین سیاست داشتند؟ من نیز جواب سوال مسخره را دادم و گفتم بله و کسی که بتواند حکومت
[quote] رضاشاه تقریبا در اوایل سلطنتش قانون مشروطه را حفظ کرده بود. اینکه چرا قانون جدیدی نگذارد بدلیل آن است که به دشمنانش چون مدرس فرصت میداد مردم را بشورانند و هم اینکه لذومی برای رضاشاه نداشت و برای مخالفانش فرصت. درضمن در مشروطه اسم ه
[quote] رضاشاه با تحقق اهداف مترقی مشروطه دوباره جان جدیدی به رضاشاه داد. وقتی جامعه مترقی شود دموکراسی به مرور در آن نفوذ پیدا میکند. اینکه یاد و نام مشروطه را پهلوی ها حفظ میکردند البته به یک تحقیق بزرگ متخصصان نیاز دارد و هرکس نمیتواند
[quote] در زمان رضاشاه مشروطه نمرد:زیرا عدالتخانه تشکیل شد. آرزوی بزرگ مشروطه خواهان راه آهن سراسری زده شد که در مجلس مشروطه مدام سرآن میخواستند پول غرض بگیرند. سهم ایران از نفت بیتشر شد. رضاشاه تاجای ممکن اجازه دخالت انگیلیس را نداد. بانک
[quote]جناب am شما میخواهید با سوالات تکراری و چرت و پرت باعث خسته شدن من شوید تا من بحث را ادامه ندهم و خودرا پیروز بحث بدانید. اما این فقط شیرین مغزی خودتان را نشان میدهد. [/quote] به نظر من شما هر چی بیشتر دست و پا می زنید بی اطلاعی

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک