رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

در پاسخ به alber باید گفت که ارمنی ها هیچگاه در طول تاریخ فرمانروایان غیر ایرانی تبار نداشتند. ارنتیان و آرتاشسیان به گواهی گزنفون و استرابو هخامنشان تبار بودند. و پس از آنها نام اشکانیان ارمنستان خود گواه تبار آنان است. پس از آنها نیز باگر
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک