رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

در شبهِ مقدمۀ کتاب، سهواً «عددیست هفت رقمی» به این صورت نوشته شده که «عددیست چندهزاررقمی» ، که ضمن پوزش از شما بابت این اشتباه، خواستم به سهو خود اعتراف کنم. منتظر نظرات، انتقاد یا پیشنهاد شما خوانندۀ فرهیخته هستم. با سپاس، مترجم.
لطفا، صفحۀ آخِر، به جای «هندوانه» ، «هندونه» بذارید یا بخونید که قافیۀ شعر به هم نخورد. این از آن فضولیهای بیجایِ به اصطلاح «ویراستار» بود! با سپاس مترجم.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک