رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote]با کدام ریشه و عقبه و دانش چنین عبارت سخیفی را در نوشتار خود ...[/quote] جناب انوشیروان! منظورتان از ریشه و عقبه و ... و ربط آنها به دانش چیست؟! هر کسی که نظری حلاف شما دارد، از زیر بته درآمده و شما لابُد دارای ریشه و عقبه هستید؟!!
[quote]با کدام ریشه و عقبه و دانش چنین عبارت سخیفی را در نوشتار خود ...[/quote] جناب انوشیروان! منظورتان از ریشه و عقبه و ... و ربط آنها به دانش چیست؟! هر کسی که نظری حلاف شما دارد، از زیر بته درآمده و شما لابُد دارای ریشه و عقبه هستید؟!!
[quote]با کدام ریشه و عقبه و دانش چنین عبارت سخیفی را در نوشتار خود ...[/quote] جناب انوشیروان! منظورتان از ریشه و عقبه و ... و ربط آنها به دانش چیست؟! هر کسی که نظری حلاف شما دارد، از زیر بته درآمده و شما لابُد دارای ریشه و عقبه هستید؟!!
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک