رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

براهنى در این کتاب به شکنجه هایى در ساواک اشاره کرده که وجود نداشته و توسط هم بندى هاى ایشان کاملا تکذیب شده اند.رجوع کنید به نشریه آگاهى نو سال دوم فروردین و اردیبهشت ١٤٠١ صفحه ٣٣٤، مصاحبه با آقاى احمدرضا کریمى هم سلولى براهنى و دکتر شریعت
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک