رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

شایدازسن من گذشته باشه خوندن کتابی که بیشتر برای سنین نوجوانهامناسبه ولی بحدی قلم روان ونسخی لطیف دراین کتاب هست که حتی اگر صدساله باشی دستت رامیگیردوپرتت میکندبه گذشته ی دور!بحدی این کاربالطافت انجام می‌شود که در وسط مطالعه متوجه می‌شوی که
کتاب خوبی بودارزش خواندن داشت.درس خوبی دران نهفته بود اینکه دشمنی ونفرت هیچ موجودی رابه جای خوبی نمیرساندچه آن موجودیک سگ باشدیایک مردفراری!
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک