رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

سلام در پرونده های امنیتی هر احتمالی وجود دارد اما باید توجه کرد که گلپور در ابتدا به اتهام (و نه جرم) جاسوسی و اقدام مسلحانه (حمل و نگهداری سلاح) بازداشت و در نهایت از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محکومیت فعلی بدلیل اتهام دومی است که ذکر شد. پیش
مراقبت یعنی به خاطر داشته باشیم که همه چیز را از زبان "مترجم" (دریابندری) میشنویم.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک