رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

اسلام همچون کتاب آشپزی است که ۱۴۰۰ سال است هرکسی با آن خوراکی درست می کند مسموم میشود اما همیشه میگویند عیب از کتاب نیست ، عیب از آشپزها است می گوییم: القاعده... می گویند: اسلام نیست! می گوییم: طالبان... می گویند: اسلام نیست! می گویی
اسلام همچون کتاب آشپزی است که ۱۴۰۰ سال است هرکسی با آن خوراکی درست می کند مسموم میشود اما همیشه میگویند عیب از کتاب نیست ، عیب از آشپزها است می گوییم: القاعده... می گویند: اسلام نیست! می گوییم: طالبان... می گویند: اسلام نیست! می گویی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک