دسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='aryoua'] 64 سال گذشته است. 640 سال هم که بگذرد شواهد و مدارک نادیده می انگارید. قانون اساسی مشروطه به اعلی حضرت شما اجازه نوشتن دستخط همایونی برای عزل را بدون تصویب مجلس نمی داد.[/quote] مطمئنی؟ تا حالا قانون اساسی مشروطه رو از
مصدق را بهتر بشناسیم: http://khajehabdolahi.blogspot.com/2013/12/57.html http://dr-mr-reza.blogspot.co.uk/2012/08/32.html
از معتقدان به کودتا بودن 28 مرداد باید پرسید که آیا حکومت دکتر مصدق را پس از بامداد 25 مرداد 32 که ایشان دستخط فرمان عزل را دریافت کرده اند قانونی میدانند ، که اقدام به سرنگونی چنین دولتی کودتا تلقی شود؟ آیا ایشان خود را بیش از دکتر مصدق که
واسه من هنوز سواله که چطور یه عده میتونن از دیکتاتوری مثل مصدق نماد دموکراسی بسازن مصدق 200 قانون رو بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشت 312 میلیون تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد، وقتی مجلس یک هیئت به سرکردگی حسین مکی برای بررسی قضیه تشکیل دا

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک