رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

در فقه حجاز ، درباره دزدی ، اختلاس و ... هم احکامی سخت هستی دارد . اگر به دریافت راستی ها دلبسته هستید ، از خود بپرسید که چرا باید بخش بزرگی از احکام فقهی روی زمین بماند و نینجامد و تنها بخشی از آن کرامند باشد ؟ مگر دین حجازیان میوه است که
شما و هم اندیشان شما ، پایه اندیشه هاتون ، حجاز پرستی است. آنچنان که اروپا گرایی یک گونه از بیگانه پرستی است ، حجاز پرستی هم از همان گونه است با این واگردانی که آن را به دین آغشته اند . از آنجا که مغز شما بیگانه پرستان ( چه حجاز پرست باشید
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک